• перевірка дотримання фізичними та юридичними особами вимог законодавства та умов цивільно-правових договорів щодо використання комунальних ресурсів;
  • виявлення фактів використання комунальних ресурсів без правовстановлюючих документів;
  • моніторинг своєчасності та повноти сплати за використання комунальних ресурсів, вжиття заходів щодо відшкодування збитків, завданих територіальній громаді міста внаслідок порушень законодавства.