Порядок отримання орендарем дозволу орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна Івано-Франківської міської об’єднаної територіальної громади здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» №157-ІХ від 03.10.2019 року (надалі - Закон), який введено в дію з 01.02.2020 року, Порядку передачі в оренду державного та комунального майна (надалі - Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» № 483 від 3 червня 2020 р., яка набрала чинності 17.06.2020 року, та Положення про надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна (надалі - Положення), схваленого рішенням Івано-Франківської міської ради від 07.10.2008 року, із змінами, внесеними рішенням міської ради №3-23 від 17.01.2019 року.

Відповідно до чинного законодавства орендар, який отримав майно за результатами проведення аукціону або конкурсу, може звернутися до виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з клопотанням про отримання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень, якщо за його розрахунками, підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об’єкта оренди, становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об’єкта оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності станом на будь-яку дату поточного року.

 

Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна орендар подає до Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради заяву з проханням надати йому дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна та наступний пакет документів:

- опис передбачуваних поліпшень;

- дефектний акт з обгрунтуванням доцільності здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна. Дефектний акт складається орендарем комунального майна та погоджується з балансоутримувачем цього майна.;

- проектно-кошторисну документацію на проведення невід'ємних поліпшень орендованого майна. Проектно-кошторисна документація витрат на проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна складається орендарем та підрядником, який буде здійснювати ці поліпшення, і погоджується з балансоутримувачем будівлі, а також управлінням капітального будівництва міськвиконкому;

- висновок будівельної експертизи та висновок про вартість об’єкта оренди станом на будь-яку дату поточного року;

- довідку балансоутримувача про вартість об’єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку, складену станом на початок поточного року.

Якщо орендар планує проводити реконструкцію чи капітальний ремонт орендованого майна, то проектна документація на виконання таких робіт погоджується також з управлінням архітектури та містобудування виконавчого комітету міської ради.

Подану орендарем заяву на надання згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна разом з пакетом документів Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради вносить на розгляд комісії виконавчого комітету міської ради з питань надання в оренду нежитлових приміщень та приватизації об’єктів комунальної власності міста (далі – комісія).Прийняте комісією по вказаній заяві рішення оформляється протоколом засідання комісії.

При прийнятті комісією позитивного рішення щодо доцільності надання згоди орендарю на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна за власні кошти орендаря Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради готує відповідний проект рішення виконавчого комітету міської ради і вносить його на засідання міськвиконкому.

За результатами розгляду цього питання на засіданні міськвиконкому виконавчим комітетом міської ради приймається рішення: дати дозвіл орендареві на здійснення за власні кошти невід’ємних поліпшень орендованого майна або відмовити орендарю у наданні такого дозволу.

Про результати розгляду на засіданні міськвиконкому заяви орендаря на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна та про прийняте виконавчим комітетом міської ради рішення з цього питання Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради письмово інформує орендаря.

Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради також письмово інформує орендаря про прийняте комісією рішення щодо недоцільності надання згоди орендарю на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна за власні кошти орендаря, якщо комісією таке рішення було прийнято.

Отримавши згоду орендодавця (виконавчого комітету міської ради) на здійснення за власні кошти невід’ємних поліпшень орендованого майна у вигляді письмового повідомлення Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради, орендар приступає до виконання вказаних робіт.

Всі роботи з невід’ємних поліпшень орендованого майна орендар проводить на підставі погодженої з орендодавцем проектно-кошторисної документації на виконання вказаних робіт.

Після завершення робіт з невід’ємних поліпшень орендованого майна орендар письмово інформує про це Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради та подає до Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради копії належним чином завірених актів прийому-передачі виконаних ремонтних та будівельних робіт, а також копії платіжних документів, що підтверджують проведені орендарем розрахунки за виконані поліпшення орендованого майна та придбані матеріали, використані для здійснення цих поліпшень, та висновок будівельної експертизи, що підтверджує здійснення і склад невід'ємних поліпшень.